De siste årene har BSK hatt en tilbud til våre aller yngste syklister. Gjennom Terrengsykkelskolen har klubbens trenere tilrettelagt for at utøvererne skal oppleve mestring på sykkelen i terrenget. Tilbudet tilpasses ferdighetsnivået til den enkelte- og det er stor oppmerksomhet på mestring, ha det gøy sammen og lære grunnleggende ferdigheter om det å sykle i terreng. Oppmøtested for Terrengsykkelskolen er på Kulturskolen på mandagene kl 18- og med dyktige trenere som tar syklistene med i terrenget i nærmiljøet. Målgruppe er 6- 12 år for Terrengsykkelskolen.

Administrativt ansvarlig for Terrengsykkelskolen er Anders Øfsti- og vi planlegger oppstart april/mai avhengig snøfritt område. 


Powered by: Bloc