qKTS5fIU.jpeg

28. mai 2021

Året 2020 vil gå inn i historien som noe av det mest spesielle og dramatiske i nyere tid. Etter at WHO 11. mars 2020 erklærte at verden stod overfor en pandemi, ble vi vitne til internasjonale og nasjonale nedstengninger som umiddelbart påvirket aktivitetsnivået – både i forhold til økonomi og generell aktivitet. Midt oppe i dette forsøkte Brumunddal Sykleklubb å avvikle NM Terreng Rundbane og Sprint i 2020. Det samme gjorde andre arrangører av større og mindre sykkelritt og arrangementer i Norge. Felles for oss alle var at vi måtte finne nye måter å løse større og mindre utfordringer på. For mange av oss endte det dessverre med avlysning.

Det ble lagt ned veldig mye arbeid inn mot fjorårets arrangement som vi tar med oss i år. I tillegg til det arrangementstekniske, var en av de tingene vi faktisk kunne gjøre gjennom året å utbedre løyper og elementer. Vi har nye hopplinjer, wallrides og ikke minst en ferdighetspark. Flere av disse elementene vil bli inkludert i XCO- og/eller XCC-løypene i årets NM.

Regjeringen har i sin plan for gradvis gjenåpning gitt oss en god antagelse av hvor vi vil være i slutten av juni, gitt en disiplinert befolkning og en vaksineutrulling som holder seg noenlunde til plan. I skrivende stund befinner vi oss i Trinn 2. Det gir oss en teoretisk mulighet for å være i Trinn 3 i slutten av juni. Men er det en ting vi har lært siste året, er det å planlegge for flere mulige scenario:

  1. Trinn 3 (fra tidligst 17. juni) vil åpne opp for mulighet for gjennomføring av alle klasser inkludert Masters.

  2. Trinn 2 vil innebære at NM vil bli avviklet for K/M junior og elite, men at aldersbestemte klasser kun avholdes regionalt. NM Masters avlyses.

Vi planlegger for alternativ 1 som er et kohortavviklet mesterskap med arrangmentsstørrelse på 200 personer. Dvs. i grove trekk som vi så i de få rittene som ble avviklet i 2020. Det er lettere å skalere ned enn opp, så vi skal uansett avvikle et verdig nasjonalt mesterskap innenfor de rammene som blir satt.

Vi håper derfor dere har tålmodighet med oss i forhold til detaljer rundt smittehensyn, kjøreplaner, påmeldinger og spesifikke arenatiltak. Dette skal vi komme detaljert tilbake til nå vi har et klarere bilde av hvilket omfang og rammebetingelser NM Terreng Rundbane og Kortbane 2021 kan operere under. Vi skal derfor holde dere løpende orientert i eventuelle endringer knyttet til arrangementet.

Uansett skal Brumunddal SK og Veldre Sag Terrengsykkelarena står klare til å ta imot dere! Velkommen til NM/UM/UL Terreng Rundbane og Kortbane 2021 på Veldre Sag Terrengsykkelarena 26. og 27 juni 2021.


Brumunddal, 28. mai 2021.

for Brumunddal SK og Arrangementskomitéen NM MTB XCO/XCC 2021


Runar Hauge

rittleder