Smittevern

På grunn av den pågående koronapandemien, vil arrangementet være underlagt gjeldende Covid-19-forskrifts §13. Regjeringen åpnet opp for arrangementer opp til 200 deltakere fra 15. juni, og i langsiktig strategi og plan for håndteringen av koronapandemien slås det fast at man vil ta en månedlig vurdering om økning opp til 500 deltakere frem til 1. september. Så langt har det ikke kommet noen justeringer etter 15. juni, og smitteverntiltakene vil derfor være utformet etter gjeldende forskrift for tidsrommet – dvs. et arrangement oppad begrenset til 200 deltakere.

 

Detaljerte smitteverntiltak kan du finne her: NM MTB XCO-XCE Brumunddal SK - Smitteverntiltak_ver02.pdf

 

Arrangementet foregår i et større område på og rundt Veldre Sag Terrengsykkelarena. Det vil derfor kunne være personer i nærheten av løypene som ikke har tilknytning til arrangementet. Antallet på 200 personer gjelder for det definerte arenaområdet, samt lange- og teknisk sone. Adgang til disse områdene vil være regulert med akkreditering til ulike tidsrom (puljer/kohorter).

 

Arrangementet er delt opp på en slik måte at noen klasser gjør seg ferdig før nye ankommer arena. Derfor er det ikke tillatt å oppholde seg på arena (inkludert lange- og teknisksone) utenfor det tidsrom som gjelder for den klassen som man deltar i eller utfører support for. Deltagere og registrert støttepersonell kan oppholde seg på arena fra 1 time før aktuelle pulje starter. For å få adgang til arena (inkludert lange- og teknisksone) må støttepersonell være påmeldt/registrert og hente ut akkrediteringskort. Akkrediteringskortet skal leveres inn umiddelbart den klassen man utfører support for, er ferdig. Deltagere må ha hentet startnummer for å få adgang.

 

Inndeling av arrangementet i puljer (kohorter)


 Levert av IdrettenOnline