64636386_2407440042873334_37144434831597

Smittevern

På grunn av den pågående koronapandemien, vil arrangementet være underlagt gjeldende Covid-19-forskrifts Kapittel 5. Dette innebærer at man kan ha arrangementer opp til 200 personer utendørs, og så lenge det ikke er kontakt mellom kohortene og det er smittevernfaglig forsvarlig, kan gruppene skiftes ut gjennom dagen. Samtidig legger Regjeringens Plan for gradvis gjenåpning beskrankninger i forhold til mobiliteten i samfunnet og hvilke grupper som kan være aktive i idrettsarrangementer. På arrangementsdato – 26.- og 27. juni – vil vi være i Trinn 3. NCF har spesifisert dette ytterligere her.  Dette innebærer at alle klasser, fra alle regioner, kan komme til start.


Se detaljer i vedlagte Smitteverntiltak for NM MTB XCO/XCC 2021, samt NCFs Covid-19-protokoll.


Lenke:

  • NCFs Covid-19-protokoll for NM Terreng Rundbane/Kortbane 2021 (


https://sykling.no/wp-content/uploads/2021/06/Koronaprotokoll-NM-Terreng-juni-2021-v.16.juni_.pdf