Saga 1.JPG

Overnatting

Vil du bo i verdens høyeste trehus? Vi har avtale med Wood Hotel by Frich’s i Brumunddal. Ved å oppgi priskode «DALA», får man 10 % rabatt på ordinære priser.

Bestilles på woodhotel@frich.no.


Andre alternativer: